English

88284050 21 98+

آزمایشگاه
 

در آزمایشگاه شرکت مرکید کلیه آزمایشات مورد نیاز در محل آزمایشگاه بر اساس روش های علمی، مهندسی و استاندارد های موجود و بروشور و نیاز به استفاده از خدمات آزمایشگاهی بیرون از سازمان الزاما از آزمایشگاه های مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اکرودیته) ضروری خواهد بود. 
در آزمایشگاه شرکت مرکید ضمن انجام آزمایش کلیه مواد اولیه مصرفی پس از انجام گالوانیزه گرم، قطعات بر اساس استانداردهای روز ملی و بین المللی تحت آزمایشات مختلف مانند آزمون ظاهری، آزمون چسبندگی، آزمون ضربه، آزمون مقدار ضخامت، آزمون تعیین مقدار جرم پوشش قرار می گیرند و در صورت مطلوب بودن نتیجه آزمایشات فوق به واحد ترخیص منتقل و گواهی کیفیت از سوی واحد کنترل کیفیت صادر می گردد.

 
 
 
آزمون شیمیایی مواد اولیه
 
 
(آزمون تست ضربه (سقوط آزاد
 
(Cross Cut) آزمون تست چسبندگی
 
 
آزمون تعیین ضخامت پوشش بروش غیر مخرب

 

نقشه سایت

دفتر مرکزی : تهران - کوی نصر

خیابان 32 - شماره 49

تلفن : 88284050 - 021 ( 10 خط )

فکس : 88284100 - 021

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مرکید می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی